Egyetemi és főiskolai jegyzetek
Társalgó Szakdolgozatok Érettségi tételek
FÖLDHASZNÁLATI BEJELENTÉSI ADATLAP (MINTA!)

1990. febr. 3. ... Gazdálkodó szervezet földhasználó adatai: Megnevezése… .... 2. Csak akkor kell aláírni, ha a III/1. vagy 2. pontok kitöltésre kerültek.

http://www.kormanyhivatal.hu/download/b/50/80000/F%25C3%25B6ldhaszn%25C3%25A1lati%2520bejelent%25C3%25A9s%2520minta.pdf
KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ (a 13VVBA Bejelentő adatlap ... - NAV

földhasználat, a haszonélvezet, a használat joga - ideértve a szövetkezeti ... A nyomtatvány a fent meghatározott ingó vagyontárgyak, vagyoni értékű jogok közül ...

http://nav.gov.hu/data/cms276028/13VVBA.pdf
KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ - NAV

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. (a 12VVBA Bejelento adatlap kitöltéséhez) ... (1) bekezdés d) pontja alapján vagyoni értékű jognak minősül a földhasználat, a ... A nyomtatvány a fent meghatározott ingó vagyontárgyak, vagyoni értékű jogok.

http://nav.gov.hu/data/cms246742/12VVBA_kitoltesi_utmutato_2012.05.30.pdf
itt tölthető le. - Nagymaros

2014. febr. 3. ... ÚTMUTATÓ. FÖLDHASZNÁLATI BEJELENTÉSEKHEZ ... vannak a tulajdoni lap szerint nyilvántartva, azaz: szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, ... A megállapodás csatolása mellett a bejelentési nyomtatvány I., II. és IV/1.1. pontja ...

http://www.nagymaros.hu/files/%25C3%259ATMUTAT%25C3%2593%2520%25C3%25BCgyfeleknek%25202014-02-03%2520(2).doc
FÖLDHASZNÁLATI BEJELENTÉSI ADATLAP

FÖLDHASZNÁLATI BEJELENTÉSI ADATLAP. I. Földhasználó adatai. 1. Magánszemély földhasználó adatai: Természetes személyazonosító adatai: Családi- és ...

http://www.gabonatermesztok.hu/files/foldhasznalati_bejelentesi_adatlap.pdf
Földhasználati bejelentési adatlap

FÖLDHASZNÁLATI BEJELENTÉSI ADATLAP. I. Földhasználó adatai. 1. Magánszemély földhasználó adatai: Természetes személyazonosító adatai: Családi- és ...

http://resimmobiles.hu/nyo/foldhaszn_bejelentes.doc
KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a „fiatal mezőgazdasági termelők számára ...

kitöltési útmutatót és a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (továbbiakban: ... blokktérkép, illetve a földhasználat bejelentési kötelezettsége nem értelmezhető (pl: ... a gazdálkodásra vonatkozó teljes földhasználati lap hiteles másolata;.

http://www.teszt.agrya.hu/letolt/tamogatas/10/4_Melleklet_Kitoltesi_utmutato.pdf
A FÖLDHASZNÁLATI NYILVÁNTARTÁS-ról általában: - MIAU

Ha a használó nem a tulajdonos, illetőleg haszonélvezet fennállása esetén nem a haszonélvező, a bejelentési adatlapot a földhasználó mellett a tulajdonosnak, ...

http://miau.gau.hu/miau/122/tdk/kdt_gj_v000.doc
ingyen webstatisztika