Egyetemi és főiskolai jegyzetek
Társalgó Szakdolgozatok Érettségi tételek
Pénzforgalmi bizonylatok és nyomtatványok ... - Magyar Posta Zrt.

2014. jan. 1. ... Pénzforgalmi bizonylatok, nyomtatványok kitöltési és megrendelési rendje ..... a nyomtatványok átvételétől számított öt munkanapon belül – a ...

http://www.posta.hu/static/internet/download/PUSZ_15_3_sz_melleklet_Nyomtatvanyok_kitoltesi_es_megrendelesi_rendje_20140101.pdf
A BIZONYLATOK FAJTÁI

Átvételi bizonylatok. ❖ Keletkezési ... alapján lehet. A bizonylatokat témakörük alapján csoportosítjuk. ... amelyek készpénz kezelését szolgáló nyomtatványok.

http://www.inczedy.hu/~horvathz/logisztika/Bizonylatok%2520fajt%25C3%25A1i.pdf
Pénzforgalmi nyomtatvány minták, kiállításuk szabályai és kitöltési ...

átvételének napját követő valamely munkanapon kell megterhelni. 4. A pénzforgalmi nyomtatvány „Bizonylatszám” rovatában legfeljebb hat számjeggyel lehet a ...

http://www.fokusztakarek.hu/dms/fokusztakarek/hu/dokumentumok/tajekoztatok-letolthedo-dokumentumok/Penzforgalmi-nyomtatvany-mintak-kiallitasuk-szabalyai-es-kitoltesi-utmutatok/P%25C3%25A9nzforgalmi%2520nyomtatv%25C3%25A1ny%2520mint%25C3%25A1k,%2520ki%25C3%25A1ll%25C3%25ADt%25C3%25A1suk%2520szab%25C3%25A1lyai%2520%25C3%25A9s%2520kit%25C3%25B6lt%25C3%25A9si%2520%25C3%25BAtmutat%25C3%25B3k.pdf
1.3.1.3.3. Pénzkezelési szabályzat - Magyar Elektrotechnikai ...

2012. okt. 30. ... 16. sz. melléklet - Bankkártya átvételi elismervény. ..... kiadási pénztárbizonylatot állít ki és kitölti postai pénzfeladás esetén a készpénz- ...

http://www.mee.hu/sites/default/files/u9/G.03.%2520P%25C3%25A9nzkezel%25C3%25A9si_szabalyzat_elfogadott_2012%252010%252030.pdf
PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2009 - Pestszentlőrinc

A házipénztár a Nonprofit Kft működéséhez szükséges készpénz, pénz- és .... A pénz átvételét a kiadási pénztárbizonylaton az átvevő köteles aláírásával ...

http://www.18euszolg.hu/webdok/szabalyzatok/penzkezelesiszab_2009.pdf
Pénzkezelési szabályzat - Magyar Ügyvédi Kamara

2011. jan. 1. ... Meghatalmazás pénzösszeg átvételére. Jegyzőkönyv .... A pénztárjelentés szigorú számadás alá vont bizonylat, melynek formája lehet: −.

http://www.magyarugyvedikamara.hu/upload/pdf/20110101_HP_szabalyzat.pdf
SEMMELWEIS EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Megbízás készpénz ellátmány kezelésére, helyettesítésére, ellenőrzésére. 3. sz. Pénztári ...... A pénz átvételét a bizonylaton a pénztáros aláírásával igazolja ...

http://semmelweis.hu/rektori-hivatal/files/2012/06/Penzkezelesi-szabalyzat.pdf
ÓE Pénzkezelési szabályzat - Óbudai Egyetem

Készpénz felvételre jogosultak, és a készpénz felvételének bejelentése 7. § . ...... A pénz átvételét a bizonylaton a pénztárosnak aláírásával igazolnia kell.

http://www.uni-obuda.hu/files/private/regulation/476/az-obudai-egyetem-penzkezelesi-szabalyzata.pdf
ingyen webstatisztika